Potřebujete právní pomoc? Napište


Pole označená * jsou povinná


 

Poskytované služby

Naše právní služby zahrnují především:

  • právní poradenství
  • sepis smluv a jiných dokumentů
  • vypracování žalob a vyjádření k nim, podávání opravných prostředků
  • zastupování v řízení před soudy a správními orgány
  • řešení sporů, návrh optimálního řešení případu
  • mimosoudní jednání s klienty i protistranou

Mgr. Miroslava Kůrová

Vykonává advokacii jako samostatná advokátka od roku 1998.
Je zapsána v seznamu advokátů u České advokátní komory pod č. 4510.

V souvislosti s poskytováním právních služeb advokátka dále zajišťuje
ověřování podpisůadvokátní úschovu peněz.

Kde nás najdete

Advokátní kancelář - Miroslava Kůrová Mgr.

Kyjov, Hodonín

Představujeme Vám advokátní kancelář Mgr. Miroslavy Kůrové se sídlem v Kyjově, ale působností po celém Jihomoravském kraji.

Naše advokátní kancelář nabízí právní služby  téměř ve všech stěžejních právních odvětvích, zejména v oblasti práva občanského, obchodního, rodinného a trestního. Advokátní kancelář Mgr. Miroslavy Kůrové svým klientům zajišťuje komplexní právní servis s individuálním přístupem ke každému případu.

Právní služby poskytuje advokátní kancelář Mgr. Miroslavy Kůrové občanůmpodnikatelům, osobám fyzickým i právnickým.

advokátní kancelář Kyjov, advokátka, obhájce

Naše advokátní kancelář se zaměřuje na: 

Občanské právo:
sepis smluv, právní vztahy k nemovitostem, nájemní vztahy, převody nemovitostí, vypořádání společného jmění manželů i podílového spoluvlastnictví, majetkové spory, dědické řízení, atd.
Rodinné právo:
právní pomoc při rozvodu, při úpravě výchovy a výživy k nezletilým dětem, vymáhání výživného
Obchodní právo:
zakládání, změny a zrušení obchodních společností, vypracování a posouzení obchodněprávních smluv, zastupování v obchodních sporech, vymáhání pohledávek
Trestní právo:
vedení obhajoby v trestních řízeních, zastupování před soudy a před orgány činnými v trestním řízení, sepisování podání, zastupování poškozených
Exekuční právo:
zastupování oprávněných v exekučním řízení

 

Pokud potřebujete využít služeb naší advokátní kanceláře, neváhejte nás kontaktovat buď telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.

 

Kontaktní údaje:

Advokátní kancelář - Mgr. Kůrová Miroslava
Žižkova 791, 697 01 Kyjov
tel.: +420 518 610 432 

mobil: 734 496 871

e-mail: advokatka.kurova@seznam.cz

IČ: 662 408 16

Úřední hodiny 

PO - ČT  8:30 - 16:00

PÁ            8:30 - 14:00

 

 

Staňte se našimi fanoušky

na facebooku.